You are here:
  1. Homepage
  2. »
  3. Armenia
  4. »
  5. Syunik'i Marz
  6. » Goris
Armenia Flag Icon

Goris Destination Guide

Explore Goris in Armenia

Goris in the region of Syunikʼ with its 20,379 inhabitants is a town in Armenia - some 107 mi or ( 173 km ) South-East of Yerevan , the country's capital city .

Interactive map of Goris

Current time in Goris is now 08:59 PM (Wednesday) . The local timezone is named " Asia/Yerevan " with a UTC offset of 4 hours. Depending on the availability of means of transportation, these more prominent locations might be interesting for you: Tabriz, Davudlu, Culfa, Agdam, and Tegh. Since you are here already, make sure to check out Tabriz . We encountered some video on the web . Scroll down to see the most favourite one or select the video collection in the navigation. Where to go and what to see in Goris ? We have collected some references on our attractions page.


Videos

Գորիս Խնձորեսկ ( Goris and it's song Uzundara )

3:18 min by Mkrtich Mkrtchyan
Views: 4164 Rating: 4.67

Խնձորեսկը Գորիսի գյուղերից է : Ունի շատ հարուստ մշակութային ժառանգություն , և այն ունի խնամքի, ուշադրության և որ ամենակարեևորն է վերանորոգման կարիք , հատկապես եկեղեցին որը 1970 ական թվականներից ի վեր ..

armenia gs 4

9:56 min by sid7271967
Views: 2257 Rating: 5.00

moto travel 2008 bmw r 1200 gs adventure ..


Armenia Harjis village Հայաստան գ. Հարժիս Армения с. Аржис

11:35 min by smovses1
Views: 492 Rating: 5.00

Harjis village Հարժիս գյուղի դիտակետ Вид с смотровой площадки около села Аржис ..

armenia gs 5

6:29 min by sid7271967
Views: 460 Rating: 0.00

moto travel 2008 bmw r 1200 gs adventure ..


Videos provided by Youtube are under the copyright of their owners.


Interesting facts about this location

Shinuyar Airport

Shinuyar Airport is located in Goris, Armenia. It has been closed since the collapse of the USSR in 1991. However, the Armenian government plans on reconstructing the airport and opening it to public and private service by 2016.

More reading: Wikipedia Article
Located at 39.47 46.35 (Lat./Long.); Less than 5 km away
Tags: Airports built in the Soviet Union, Airports in Armenia

Aygedzor, northern Syunik

Aygedzor (Armenian: Այգեձոր; formerly, Mugandzhug, Magandzhug, Magandzh, Maghanjugh, and Mughanjugh) is a town in the Syunik Province of Armenia.

More reading: Wikipedia Article
Located at 39.46 46.42 (Lat./Long.); Less than 9 km away
Tags: Populated places in Syunik Province

Eyvazlı, Qubadli

Eyvazlı (also, Eyvazly) is a village in the Qubadli Rayon of Azerbaijan. Eyvazlı is the Azeri village in Qubadli

More reading: Wikipedia Article
Located at 39.43 46.40 (Lat./Long.); Less than 10 km away
Tags: Populated places in Qubadli District

Davudlu, Qubadli

Davudlu (also, Dovudlu) is a village in the Qubadli Rayon of Azerbaijan. Davudlu is the Azeri village in Qubadli

More reading: Wikipedia Article
Located at 39.44 46.43 (Lat./Long.); Less than 11 km away
Tags: Populated places in Qubadli District

Wings of Tatev

Wings of Tatev (Armenian: Տաթևի թևեր Tat'evi t'ever) is a 5.7 km cableway between Halidzor and the Tatev monastery in Armenia. It is the longest reversible aerial tramway built in one section only. Construction was finished on 16 October 2010.

More reading: Wikipedia Article
Located at 39.42 46.30 (Lat./Long.); Less than 11 km away
Tags: Aerial tramways

Historical Weather

temperature and rainfall during the year in Goris